Odstraňování graffiti a fixů z nerovných povrchů

U fasád a strukturovaných omítek je třeba dopředu počítat s tím, že při odstraňování graffiti z neošetřených povrchů odstraníme také barvu fasády. V praxi se postupuje tak, že se graffiti zeslabí na největší možnou míru a místo se zamaluje fasádní barvou. Zamalovat graffiti ihned a neodstraňovat ho nepřináší dobrý výsledek. Graffiti většinou prostupuje a jsou vidět jeho původní kontury.