Takto vypadá bytový dům po odborném odstranění graffiti společností Umyjemto.

Při odstraňování graffiti z povrchů neošetřených anti-graffiti nátěrem nebo nástřikem je potřeba dopředu zákazníkům zdůraznit, že úspěšnost odstranění se pohybuje od 60 – 90 %. U některých typů povrchů ušlechtilých materiálů – jako je mramor, teraco, žula, přírodní kámen – se sprejová barva může dostat hluboko do struktury a je problematické ji dokonale odstranit. Po odstranění graffiti zůstávají na některých místech stíny, které se ani při opakovaných pokusech nedaří odstranit. V těchto případech je nutné povolat další odbornou firmu, např. kameníky, kteří musí mramor krystalizovat. Zde samozřejmě přichází v úvahu zcela jiná cena.

U fasád a strukturovaných omítek je potřeba dopředu počítat s tím, že při odstraňování graffiti z neošetřených povrchů odstraníme také barvu fasády. V praxi se postupuje tak, že se graffiti zeslabí na největší možnou míru a místo se zamaluje fasádní barvou. Zamalovat graffiti ihned a neodstraňovat ho, nepřináší dobrý výsledek. Graffiti většinou prostupuje a jsou vidět jeho původní kontury.

Naše firma poskytuje služby odstranění graffiti, odstraňování grafity, čištění grafitů, ochranu proti grafitovému znečištění a vandalismu, antigraffiti nátěry, anti graffiti nástřiky, ochrana a účinná obrana proti spreyerům a pouličnímu umění v systému budovy bez graffitového znečištění.