Při mytí a natírání budov se velmi často setkáváme s problémem řas a plísní, které se usazují na fasádách. Tyto organismy nejen znehodnocují estetický vzhled budov, ale mohou mít i vážné dopady na zdraví obyvatel. Nedávné školení, kterého jsme se s Umyjem to zúčastnili, bylo zaměřené právě na problematiku řas na fasádách a pouze nám dokázalo, jak moc je pravidelné čištění fasády důležité.

Jak vznikají plísně a řasy na fasádách?

Mikroorganismy se na povrch fasád dostávají ze vzduchu, při vhodných podmínkách se následně rozmnoží a vytváří povrchový film. Příčinou napadení fasády mikroorganismy může být mnoho faktorů, nejdůležitějším z nich je ovšem vlhkost, která je podmínkou pro jejich rozmnožení.

Plísně a řasy se ale rozhodně nezastaví pouze u fasády, naopak se velmi snadno dostávají i dovnitř bytů. Prostřednictvím mikroventilace či větrání dochází k vniknutí spór dovnitř budov a zde opět může docházet k usazování a množení.

Zdravotní rizika spojená s plísněmi

Plísně a řasy se snadno dostávají do interiéru budov prostřednictvím mikroventilace nebo běžného větrání, což vede k jejich šíření uvnitř obydlí a také vlivu na zdraví obyvatel.

Mezi nežádoucí účinky na lidské zdraví běžně patří kožní problémy, dermatofytózy a mykoalergózy, které se mohou projevovat jako rýma, svědění nosu, kýchání, zánět očí, bolesti hlavy či dokonce astma. Nejvíce ohrožené jsou pak děti a starší osoby, které jsou náchylnější na vznik zdravotních problémů.

Kámen úrazu spočívá také ve složité identifikaci problému, protože se mohou příznaky alergie překrývat s pylovou sezónou či jinými alergeny. Čím dříve se proto začne řešit původce, tím dříve může dojít k řešení zdravotních komplikací. Nejdůležitější je proto kvalitně a pečlivě umýt fasádu a zbavit ji všech nánosů mikroorganismů, aby se nemohly dále šířit do vnitřních prostor.

Význam pravidelné údržby

Podle výrobce zateplovacích systémů, ale i našich letitých zkušeností, by se fasády měly čistit pravidelně v rozmezí 3 až 8 let, aby se předešlo hromadění nečistot, vzniku a šíření mikroorganismů. Řasy a plísně na fasádách nejsou jen vizuálním problémem. Na školení bylo zdůrazněno, že neudržované fasády mohou představovat značné zdravotní riziko. Ze zdravotního hlediska je také podstatné, aby byly čisté i domy okolní, a tak je třeba dbát na systematické a pravidelné mytí všech domů.

Bohužel také víme, že mnoho majitelů a správců bytových domů zanedbává a podceňuje nutnost pravidelného mytí fasády, čímž dochází k jejímu většímu znečištění a poškození.

Řešením může být to, aby sami vlastníci usilovali o pravidelnou údržbu nejen svého, ale i okolních domů.

Legislativní mezera

Přestože je problém s plísněmi na fasádách zřejmý a škodlivý a je na něj stále častěji upozorňováno, v české legislativě chybí jasné nařízení nebo vyhlášky, které by specificky definovaly, jak velké znečištění fasády plísněmi je ještě akceptovatelné nebo jak často by se bytové domy měly čistit. Tento legislativní nedostatek komplikuje nejen údržbu, ale také zdravotní ochranu obyvatel.

 

Význam pravidelné údržby fasád je nepopiratelný, jak z estetických, tak z praktických a zdravotních důvodů. Na školení, kterého jsme se zúčastnili, bylo několikrát zdůrazněno,, že správná péče o fasádu bytového domu může předcházet mnohým problémům. Je zřejmé, že k řešení této problematiky je nezbytné přistoupit komplexně, včetně přehodnocení stávajících legislativních rámců. Je tedy na čase, aby se tento problém dostal do povědomí široké veřejnosti i odborníků a aby se našlo účinné řešení, které zajistí zdravější prostředí pro všechny.