Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti UMYJEM TO s.r.o., se sídlem Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 29381835, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 37790, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jména o příjmení, e-mail, telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

  UMYJEMTO s.r.o., Dobrovského 874/29, 702 00 Ostrava
  Tel.: 800 221 227
  E-mail: info@umyjemto.cz

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.