Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

Název projektu: Posílení exportního rozvojového potenciálu společnosti UMYJEM TO s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009098
Příjemce dotace: UMYJEM TO s.r.o.

Společnost UMYJEM TO s.r.o. získala dotační podporu z programu MARKETING II. (OP PIK 2014-2020) na projekt: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009098, zaměřenou na podporu a posílení exportních aktivit společnosti UMYJEM TO s.r.o. a její mezinárodní konkurenceschopnosti prostřednictvím aktivních individuálních účastí na vybraných veletrzích a výstavách v zahraničí v průběhu let 2017 – 2019. Záměrem projektu je vstoupit na středoevropský trh a posílit export u svých tradičních služeb.